Intresselista

Vill ni komma i kontakt med oss - skicka ett mail på:

info@skanskvarn.dinstudio.se

Intresselista:

Du måste fylla i intresseanmälan nedan och betala en anmälningsavgift på 200 kr. För att sedan stå kvar på intresselistan kostar det 100 kr/år. Lotterna i Skanskvarn är av varierade storlek. Vi har 23 stuglotter och 2 odlingslotter. Husens och trädgårdarnas skick varierar, därmed också priset. Du fyller i intresseanmälan för att vi ska veta vad du önskar. Pris, läge, odlingsvana mm. För en ideell förening är det viktigt med aktiva medlemmar, därför får Du uppge dina speciella kunskaper och intressen så vi vet vad du kan bidra med till föreningslivet. Att ha en kolonilott är en stor glädje för en själv. Eftersom många promenerar bland kolonilotterna och njuter av grönskan är det viktigt att lotterna är välskötta till glädje också för andra.

Hur lång tid tar det att få en kolonilott?

Intresselistan är inte en strikt kölista. I första hand ser vi till kötid och odlingsintresse, därefter söker vi kolonister med specialkunskaper som föreningen behöver. Det kan t.ex. vara odlingsexperter, styrelseaktiva eller miljökunniga personer. Behoven varierar över tid. Vi vill också ha någorlunda jämn åldersfördelning. I genomsnitt brukar det vara en försäljning per år, men det kan variera.

 

Utöver din plats på intresselistan gäller följande:

  • Personen som erbjuds en kolonilott måste vara myndig.
  • Personen som erbjuds en kolonilott är skyldig att följa de stadgar som finns för föreningen gällande underhåll och skötsel av kolonilott och dess byggnad(-er).
  • Personen som erbjuds en kolonilott måste vara skriven i Storstockholm.
  • Person som styrelsen befarar kan störa föreningens syfte och mål kan nekas att få en kolonilott.
  • Kötid får ej överlåtas till annan person

Vill du ställa dig i vår intresselista kostar det 200 kr första året och sedan 100 kr/år. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med information om aktuell kösituation och betalning.

Ditt namn

Din e-post

Gatuadress:

Postnr. & Ort:

Telefonnummer:

Födelseår:

Antal familjemedlemmar:

Yrke:

Tidigare odlingserfarenhet / berätta varför du vill bli kolonist: