© Klara G

Nu är det äntligen vår igen på Skanskvarns koloniområde och både vi kolonister, våra växter, småfåglar, maskar och insekter börjar vakna till.

I år fyller vi dessutom 100 år som koloniområde och det kommer vi att fira i augusti, då är ni varmt välkomna att hälsa på oss, mera information angående detta kommer att komma här på hemsidan senare under säsongen så håll utkik här om du är intresserad av att vara med!


Vill du komma i kontakt med oss i föreningen så kan du mejla oss på 
info@skanskvarn.dinstudio.se

 

Aktuellt kring Naturreservatet.

I maj 2017 förväntas ett nytt förslag läggas fram ang naturreservatet och vi i Skanskvarns koloniträdgårdsförening hoppas naturligtvis att vi ska bli inkluderade i reservatet och därmed trygga vår plats från exploateringen kring Gullmarsplan.

 

Lägesbeskrivning:

Vi i Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn har med stort intresse följt processen med att göra Årstaskogen till naturreservat och efter många års förhandlande verkar det bli av. Det tycker vi är bra!

Men till vår stora förvåning innebär förslaget att bara 1/3 av koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn (fd Stugan) kommer inom reservatsgränsen. Det betyder att resterande 2/3 av vår förening kan komma att exploateras till förmån för framtida bebyggelse runt Gullmarsplan. Det skulle inte bara vara en förlust för föreningen, utan för alla som dagligen promenerar genom området. Många uttrycker sin uppskattning över våra trädgårdar och vi vill gärna fortsätta att vara till glädje för vår omgivning även i framtiden. Kommer det dessutom till nya bostäder och fler invånare vid Gullmarsplan behövs hela grönområdet och den blomsterprakt som vi kan bidra med. Det finns, som ni nog känner till, inte så mycket i den vägen runt Gullmarsplan. Dessutom har Stockholms stad klassat vårt område som ”kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer” tillsammans med vår granne Dianelunds Koloni. Området har en historia sedan 1917 och flera av de äldsta husen ligger på det exploateringshotade området.


På kartan ovan kan ni se en översiktsbild över delar av Årstaskogen. Det gröna inritade är dagens koloniområde Skanskvarn. Det röda på bilden visar hur en ny föreslagen gränsdragning skulle dela området och påverka hela Årstaskogens storlek.

Tänk om! Det är vår uppmaning till de ansvariga, innan det är för sent!

Det går aldrig att återskapa när det väl är borta.